کوئیک ترنسلیت مترجم انسانی هم زمان


QuickTranslate.ircustomer-video

برای
مشتریان


customer-videoترجمه متون

ترجمه مقاله

محتوای شبکه های اجتماعی

محتوای وبسایت

زیر نویس

ترجمه فیلم

دوبله ویدیو

ما چگونه فعالیت می کنیم

مترجم انسانی << کوئیک ترنسلیت >> با بهره گیری از جدیدترین متد های ترجمه و IT در عرصه ترجمه متون و خدمات تولید محتوا قدم نهاده است .
کوئیک ترنسلیت شبکه ای از مترجمین متخصص را گردآوری کرده تا حداکثر نیاز های تمام کسانی که نیاز به ترجمه متون به صورت کاملا حرفه ای و تخصصی را دارند بر طرف نماید .
با ثبت نام در وب سایت ما ، امکانات فراوانی در اختیار شما قرار می گیرد . یکی از ویژگی های کوئیک ترنسلیت انتخاب مترجم توسط مشتری با توجه به سوابق و امتیازات مترجم و با ضمانت انجام کار کوئیک ترنسلیت می باشد . بدین ترتیب با خیال راحت از بابت ترجمه با کیفیت و به موقع می توانید کار خود را به مترجمین بسپارید . در انتهای کار هم در صورت راضی نبودن از کار تحویل داده شده می توانید تمام هزینه های شما عودت داده می شود .
انتخاب مترجم با شما ، کنترل و مدیریت مترجم با کوئیک ترنسلیت .translator-img

برای
مترجمان


translator-imgenamad
eanjoman